Krockar buddhismen med vetenskapen?

Vilka svårigheter kan en buddhist som försöker kombinera sin religion med vetenskapen uppleva? /Majken, Lund

Publicerad

Buddhister har i regel inga problem med att acceptera den moderna naturvetenskapens teorier.
Bild: Getty images

Svar av Stefan Larsson, forskare i religionshistoria, Högskolan i Gävle

Det är vanskligt att generalisera, men i allmänhet är det inte svårt för en buddhist att kombinera sin religion med modern västerländsk vetenskap. Medan vetenskapen fokuserar på yttre företeelser – sådant som kan mätas, vägas och på olika sätt verifieras – är buddhister mer intresserade av det inre. Frågor som ”Hur uppstår lidande?”, ”Varför lider vi?”, ”Hur uppnår vi bestående lycka inombords?”, ”Hur ser vägen till frihet från lidande ut?” har intresserat buddhister i alla tider.

Det finns också beröringspunkter mellan buddhismen och vetenskap. Buddha lyfte till exempel fram att hans lära ska granskas kritiskt och endast accepteras efter en noggrann analys. Samtidigt var han pragmatisk och framhöll att det inte finns tid att gräva ner sig i frågor som inte går att besvara. Eftersom man inom buddhismen inte tänker sig att det finns någon skapare, utan att världar uppstår och förgås utifrån principen om orsak och verkan, har buddhister i regel inga problem med att acceptera många av den moderna vetenskapens teorier kring universums uppkomst.

Har du en fråga till en forskare?

Mejla fraga@fof.se så tar Anders Nilsson, vetenskapsjournalist och redaktör för avdelningen Frågor + Svar, emot den.

Det finns dock inslag i den buddhistiska läran som buddhister accepterar som sanna, men som inte går att verifiera med hjälp av vetenskapliga metoder. Buddhister anser till exempel att sinnet fortsätter att existera efter det att vår fysiska kropp har dött och att sinnet återföds i en ny fysisk kropp. Buddhister menar också att det finns levande varelser som vi inte kan varsebli med våra sinnen. Dessutom finns legender och berättelser med mirakulösa inslag som buddhister förhåller sig till på lite olika sätt.

Slutligen är det viktigt för en buddhist att vetenskap är till nytta, inte bara för människor, utan för alla levande varelser.

F&F Evenemang:

En kväll om livet efter digitaliseringen

En tankeväckande och lärorik kväll med teknikhistorikern Nina Wormbs, sociologen Malin Åkerström, filosofen Hans Ruin och litteraturvetaren Jesper Olsson. 25 januari på Playhouse Teater i Stockholm.

Läs mer och boka

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor