Annons

robotar

Robotutvecklare tittar ofta på hur naturen har löst problemen de brottas med. I dag finns robotar som härmar allt från spindlar till ormar och deras sätt att ta sig fram på land.
Patienter som lider av så kallat locked-in syndrom, där de viljestyrda musklerna är helt förlamade, saknar i dag all möjlighet att uttrycka sig.
Vad får man om man sätter en radiostyrd bil, en mp3-spelare och lite annan elektronik i händerna på sju studenter vid Kungliga Tekniska högskolan, Kista?
Efter att långsamt ha rullat över Mars plana yta, passe­rat flera mindre kratrar på vägen och fastnat i sanddynerna kom roboten Opportunity i september 2006 efter fem veckor fram till resans dittills
För första gången har en robot genomfört egen forskning, från att ställa upp hypoteser till att genomföra och utvärdera experiment. Det är ett automatiskt laboratorium, kallat Adam, som har hittat vilka gener som ligger bakom tolv av de enzymer som finns i jästsvamp. – Under många år har de som letat efter generna misslyckats, säger Ross King vid Aberystwyth University, Storbritannien, som ledde robotutvecklingen. Det som gjort enzymerna svåra att spåra är dels att vissa kodas av flera gener, dels att vissa enzymer ingår i flera kemiska processer i svampen. – Det gör att förändringar i...
Nästa höst kommer amerikanska rymdstyrelsen Nasa att sända sin hittills dyraste sond till Mars, Mars Science Laboratory.