Annons

rökning

Den här kvinnan arbetade sedan många år som postkassörska och på kontoret hade man efter att ha haft en ergonom på besök börjat med pausgympa.
Fråga: De av mina vänner som röker verkar vara mer förkylda och oftare ha halsinfektioner än vi andra. Beror det på nedsatt immunförsvar eller på att det finns smittämnen i tobaken?
Att dricka kaffe eller te har visat sig skydda mot olika slags sjukdomar, som demens och Parkinson. Men under fostertiden kan koffein tvärtom skada, visar ny forskning på möss.

205

205 procent fler smuggelcigaretter köptes i Sverige år 2008 jämfört med 2007. Av de 7 miljarder cigaretter som röktes 2008 var 6 procent insmugglade. Källa: Sorad, Stockholms universitet
Rökning är en av de allra viktigaste riskfaktorerna under graviditet.
Hjärnans utveckling under fostertiden är en viktig och skör process, och ett gift som alkohol borde fostret få slippa.