Kan man smittas av tobak?

Publicerad

**Fråga:**De av mina vänner som röker verkar vara mer förkylda och oftare ha halsinfektioner än vi andra. Beror det på nedsatt immunförsvar eller på att det finns smittämnen i tobaken?

*Passiv rökare*

**Svar:** Det stämmer att både rökare och passiva rökare har mer luftvägsinfektioner än icke-rökare. Utan att veta säkert har forskarna förmodat att det beror på att rökning försämrar både lungfunktionen och immunförsvaret. Detta är fortfarande ett rimligt antagande, men alldeles ny forskning från USA visar att cigarretter faktiskt innehåller hundratals olika mikrober, bland annat flera slags bakterier som orsakar mänsklig sjukdom.

Upptäckten har gjorts på två skilda sätt. En grupp forskare i Buffalo har placerat små tobaksflingor från cigarretter i sterila näringslösningar som påminner om miljön i lungorna. I de allra flesta fall växte ospecificerade bakteriekolonier fram.

Ett annat försök gjordes av den amerikanska epidemiologen och biostatistikern Amy Sapkota när hon forskade i Lyon, Frankrike. Hon gick ut på stan och köpte Marlboro Red, Camel, Kool Filter Kings och Lucky Strike Original Red. Sedan sökte hon i tobaken efter vissa väldefinierade strängar av bakterie-dna. Hon hittade fragment av arvsmassa från släktet Campylobacter som kan orsaka kraftig matförgiftning, från ett flertal släkten som kan ge allvarliga luftvägs- och andra infektioner (exempelvis Clostridium, Klebsiella och Pseudomonas) och från ett antal arter av stafylokocker som kan orsaka bland annat sjukhussjuka.

Dessa fragment bevisar inte att just dessa arter av bakterier finns i cigarretterna. Men som nämnts finns det alltså annan forskning som mer generellt visar att levande bakterier finns där. Att tobaksbolagen är medvetna om problemet framgår av att de har tagit patent på antibakteriella medel, som bland annat ska oskadliggöra vissa bakterier och svampar som ger upphov till starkt cancerframkallande nitrosaminer.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor