Annons

rökning

I den största studien någonsin om orsakerna bakom multipel skleros, MS, fick drygt 900 nyinsjuknade patienter och 1 800 friska personer svara på en utförlig enkät, bland annat om sina tobaksvanor.
Lätt ångest kan ta sig uttryck i rastlöshet, oro utan att man vet varför, fjärilar i magen.
Åderförkalkning är huvudorsaken till död i västvärlden och i ökande grad i utvecklingsländerna. Det beror på att åderförkalkning ligger bakom hjärt-kärlsjukdom i form av stroke och hjärtinfarkt, men även hjärtsvikt och så kallad fönstertittarsjuka. Hos både män och kvinnor är detta den dominerande dödsorsaken, och drygt 45 procent av svenskarna dör av dessa sjukdomar. Det finns i dag olika teorier om vad som ligger bakom åderförkalkning, varav de mest troliga är kolesterol och, enligt min bedömning, framför allt inflammationer i kärlen. Vilda djur får sällan åderförkalkning, medan djur i...
Säg män och överdödlighet, och de flesta tänker nog på fartblinda unga män som kör ihjäl sig. Eller kanske på högpresterande 50-åringar som hastigt avlider i hjärtinfarkt.
Att äta bra och ta ansvar för sin hälsa är viktigt, men det kan också bli en källa till dåligt samvete.
Ju högre socioekonomisk status hos en mamma, desto lägre är risken för hennes barn. Allra störst är överriskerna för kvinnliga industriarbetare.