Annons

svampar

Det första lagret av berggrund under haven består av basalt. Det är en hård bergart som sträcker sig 500-1000 meter ner. Forskare från Naturhistoriska riksmuseet och Stockholms universitet har studerat borrprover från basaltlagren och upptäckt att de är fulla av fossil efter svamp. Och artrikedomen är stor. ­– Vi har hittat svampar från alla större grupper som lever i jord, även matsvamparna är representerade, säger Magnus Ivarsson vid Naturhistoriska riksmuseet, som är en av forskarna bakom upptäckten. Svamparna lever i porer och sprickor i basaltlagret. Men fossilen visar att svamparna även...
Fråga: Forskare inom exobiologi säger ibland att om förutsättningarna för liv finns på en planet, så ”måste” liv uppstå. I så fall borde livet på vår egen planet ha uppkommit flera gånger.
Här har det bdelloida hjuldjuret precis skjutit ut huvudet för att äta – de röda prickarna är ljuskänsliga ögonliknande organ, och i det gula området sitter munnen.
Som i en science fiction-film av den mest kusliga sorten dödar ett väsen en annan levande varelse men först sedan offret har manipulerats att bete sig så att angriparen kan fortplanta sig.
Nu har jättelokorna börjat blomma i stora delar av södra Sverige. Den högresta växten är en nykomling i vår del av världen – och långt ifrån populär.
Life ascending av Nick Lane, University College London, är en välskriven bok som borde läsas av alla biologistuderande och deras professorer.