Annons

Sveriges lantbruksuniversitet

Nu går det att förutsäga en träbalks hållfasthet eller dess risk för skevhet redan innan tallen fällts.
Vad är det egentligen som gör oss människor till skapelsens krona och höjer oss över de oskäliga djuren? Frågan har sysselsatt filosofer, teologer och andra tänkare åtminstone sedan antiken.
Föregångaren till den i dag absolut vanligaste sorten av vita hästar föddes för flera tusen år sedan. Människor måste ha förundrats över den nya färgen.
Att äta bra och ta ansvar för sin hälsa är viktigt, men det kan också bli en källa till dåligt samvete.
Signerat-författaren Lennart Philipson ser möjligheter att med bioteknik skapa "svarta" grödor som utnyttjar solens ljusspektrum bättre och ger både flerfalt större skördar och nya skördeprodukter.
Fråga: Runt om i världen målar man träd vita nedtill. I åtminstone vissa länder sker det med slammad kalk.