Annons

teologi

Mattias Gardell är trött när vi ses på Centralen i Stockholm. Han har sovit dåligt eftersom han har så många bollar i luften i samband med sitt nya arbete.
Under Sovjettiden förföljdes den ryska ortodoxa kyrkan med samma grymhet som den tidiga kristendomen i romarriket.
Det är bakgrunden till att den amerikanske biologen Francis Collins bestämde sig för att skriva en mer nyanserad bok om sin tro.
Under 1100- och 1200-talen växte ett nytt samhälle fram i Väst- och Centraleuropa. Tätorter avskildes från landsbygden och kunde upprätta självstyre som ett privilegierat borgerskap ansvarade för.
"Upplöste det flyktiga Gröna Lejonet i centralt kopparsalt och det Gröna Lejonet destilleras från denna essens.
De som är mest rädda för döden är de som tror svagt och som går i kyrkan främst av sociala skäl. Det visar en undersökning av äldre personer i USA, publicerad i tidskriften Research on ageing.