Annons

terrorismforskning

Socioekonomiska och utbildningsmässiga klyftor hänger ihop med antalet jihadresor från ett dussintal västeuropeiska länder, enligt en ny studie. Där blottläggs ett tydligt samband mellan antal jihadistresenärer per capita och klyftor i fråga om utbildningsnivåer och på arbetsmarknaden mellan infödda och första och andra generationens invandrare från länder utanför EU. Forskaren Philip Verwimp , som gjort studien, poängterar dock att denna analys inte behöver betyda att jihadister själva har upplevt detta gap eller att de kommer från utanförskap. Analysen behandlar inte heller förekomsten av...
Islamiska staten tappar mark i sitt kärnområde i östra Syrien och västra Irak. Men IS har etablerat sig i flera andra länder, och terrorhotet har spridits till allt fler länder. På mindre än två år har de eller deras anhängare genomfört terrordåd i fem världsdelar, med över 1 200 dödade som följd (dödsoffren i Irak och Syrien oräknade). – Jag tror att jihadistgrupperna har blivit det främsta uttrycket för en revolt mot en USA-dominerad världsordning, säger Brynjar Lia , som är professor i mellanösternstudier vid Oslo universitet. Han är aktuell med essän Jihadism in the Arab World after 2011...
Den dramatiska ökningen av antalet döda i terrordåd under 2010-talet har mattats av något, enligt Global terrorism index 2016 . Liksom tidigare skördas merparten av terrorismens offer i fem länder: Irak, Afghanistan, Nigeria, Pakistan och Syrien. Men i Irak och Nigeria har terrorn nu minskat en aning, vilket bidragit till att det totala antalet dödsoffer blev färre under förra året. En ny trend är dock att allt fler OECD-länder har drabbats av terrordåd. Det beror på att Islamiska staten , eller deras anhängare, utförde terrordåd i hela 28 olika länder under 2015, som ett led i gruppens...
Du läser nu en äldre text ur Forskning & Framstegs arkiv. Religiösa konflikter blir allt vanligare, och allt oftare är islamister inblandade. I 47 procent av alla mindre konflikter i världen under 2014 var en självutnämnd islamistgrupp inblandad. Vad gäller större inbördeskrig med över 1 000 döda på ett år, är siffran 73 procent. Det berättar Isak Svensson, som är professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, och som forskar om fredliga lösningar av jihadistkonflikter. – Religiöst definierade konflikter är dessutom mer svårlösta än andra konflikter, säger han. Detta...
Den 7 juli 2005 drabbades London av ett islamistiskt terrordåd där 52 människor dödades och över 700 skadades. Nu har forskare vid bland annat Cambridge university analyserat två stora attitydundersökningar som gjordes i Storbritannien omkring en månad före och en månad efter dådet. De svarande fick frågor om exempelvis nationell lojalitet och attityder gentemot muslimer och invandrare. Stöd för påståendet: ”Jag är lojal mot Storbritannien, trots att landet inte är perfekt.” Källa: Psychological Science Det visade sig att attityderna hårdnade efter terrordåden – men framför allt bland dem som...
Sedan Muammar Khadaffi avsattes under den arabiska våren 2011 har Libyen blivit alltmer våldsamt och instabilt. Under våren 2015 började Islamiska staten (IS) etablera sig i landet, och i nuläget kontrolleras delar av Libyens 170 mil långa Medelhavskust av IS. – Läget är snudd på katastrofalt, säger Hans Brun, terroristforskare vid King’s college, London, och Försvarshögskolan i Stockholm. Libyen faller i nuläget samman, och det finns mycket som tyder på att landet kan användas som en språngbräda för terrorangrepp i Europa. Avancerade vapensystem från bland annat Frankrike som levererades dit...