Fler IS-resenärer från länder med stora klyftor

Västeuropeiska länder med störst socioekonomiska klyftor mellan infödda och utomeuropeiska invandrare har också flest jihadister i förhållande till antal invånare.

Publicerad

Socioekonomiska och utbildningsmässiga klyftor hänger ihop med antalet jihadresor från ett dussintal västeuropeiska länder, enligt en ny studie. Där blottläggs ett tydligt samband mellan antal jihadistresenärer per capita och klyftor i fråga om utbildningsnivåer och på arbetsmarknaden mellan infödda och första och andra generationens invandrare från länder utanför EU.

Forskaren Philip Verwimp, som gjort studien, poängterar dock att denna analys inte behöver betyda att jihadister själva har upplevt detta gap eller att de kommer från utanförskap. Analysen behandlar inte heller förekomsten av salafistiska nätverk eller rekryteringsgrupper, som också kan påverka antalet jihadresenärer. Studien har publicerats i Perspectives on terrorism.

57 procent

Så stor andel av de europeiska IS-resenärer som har kartlagts i ett forskningsprojekt har tidigare suttit fängslade. Av dessa radikaliserades drygt en fjärdedel i fängelset.

Källa: International centre for the study of radicalization and political violence (ICSR)

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor