Färre döda trots utbredd terrorism

Publicerad

Den dramatiska ökningen av antalet döda i terrordåd under 2010-talet har mattats av något, enligt Global terrorism index 2016. Liksom tidigare skördas merparten av terrorismens offer i fem länder: Irak, Afghanistan, Nigeria, Pakistan och Syrien. Men i Irak och Nigeria har terrorn nu minskat en aning, vilket bidragit till att det totala antalet dödsoffer blev färre under förra året.

En ny trend är dock att allt fler OECD-länder har drabbats av terrordåd. Det beror på att Islamiska staten, eller deras anhängare, utförde terrordåd i hela 28 olika länder under 2015, som ett led i gruppens breddade agenda. Situationen i länder som Frankrike, Turkiet, Kuwait och Tunisien har därmed förvärrats.

Under de senaste åren har antalet länder där mer än 50 människor per år dödas i terrordåd ökat kraftigt. År 2015 rörde det sig om cirka 30 länder, vilket är den högsta siffran sedan år 2000.

Omkring 75 procent av alla dödsoffer skördas av fyra terrorgrupper: Islamiska staten, Boko Haram, talibanerna och al-Qaida. Tidigare forskning har visat att terrordåd leder till att nationalistiska och exkluderande attityder stärks i det drabbade landet, och att acceptansen för ett auktoritärt styre ökar.

Global terrorism index mäter terrorism i 163 länder, där 99 procent av världens befolkning bor. Analyserna genomförs av Institute for Economic and Peace, som finns i Sydney, New York och Mexico City.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor