Annons

växthusgaser

Metanhalten i jordens atmosfär har mer än fördubblats på hundra år. I dag svarar den för ungefär 20 procent av den växthuseffekt som alla gaser utom vattenånga står för.
För en gasmolekyl är jordens yta tusentals gånger större än den formella landarean på cirka 152 miljoner kvadratkilometer. Det kan vi ana om vi förstorar ett litet sandkorn.
Partiklar som innehåller kol singlar ständigt ner mot sjöarnas botten. En del blir kvar i tusentals år. Resten bryts ner till klimatgaser, främst koldioxid.
Den brittiska parlamentsutredningen rentvår klimatprofessorn Phil Jones som i höstas anklagades för fusk.
Uppskattningsvis 8 miljoner ton metan om året frigörs från permafrosten under kusthavet norr om Ryssland.
För två år sedan skrev jag på denna plats att jag sett framtiden. Då gällde det läsplattor.