Annons

Vintergatan

Vi kan se dem med blotta ögat under mörka höst- och vinternätter – Plejaderna, eller Sjustjärnorna, i Oxens stjärnbild. Allra bäst syns de sex starkast lysande stjärnorna. Om det är riktigt mörkt och klart kan man utan kikare se tio av de ungefär hundra stjärnorna som ingår i den öppna stjärnhopen. De är unga, och har hållit ihop i cirka hundra miljoner år. Deras låga ålder har dock förbryllat astronomerna, för den går inte ihop med avståndet på 392 ljusår, som den europeiska satelliten Hipparcos en gång har mätt upp. På det avståndet borde Plejaderna enligt den så kallade stjärnteorin stråla...
Fortfarande bor vi i solsystemet i utkanten av Vintergatan. Men kartan över vårt grannskap har förändrats i grunden. Amerikanska astronomer på Hawaii har nu visat att vår galax, Vintergatan, hör till en stor galaxhop, mycket större än man hittills trott. Superhopen döptes till Laniakea , från hawaiiskans lani för himmel och akea för vidsträckt. Den är faktiskt enorm: den sträcker ut sig över drygt en halvmiljard ljusår, rymmer 100 000 galaxer och har en massa på 100 miljoner miljarder solar. Galaxerna formar superhopens långa vita stråk som är hundratals miljoner ljusår långa. Vintergatan...
För första gången har en planet hittats i vår galax som är lik jorden. Kanske inte en tvilling, men en kusin kan den kallas. Den lilla Kepler-186f är nästan exakt lika stor som jorden, och har förmodligen också en fast yta. Den rör sig i sin stjärnas beboeliga zon, där vattnet kan hålla sig flytande. Men för det krävs också en skyddande atmosfär som på jorden, och det är ännu ovisst om ett sådant täcke omsluter Kepler-186f. Dess stjärna är mindre än halva solen, och mycket svalare, vilket innebär att den kommer att finnas kvar under längre tid. Detta faktum ökar chanserna för att liv ska...
Den amerikanska rymdstyrelsen NASA kallade den nya upptäckten för en guldgruva av planeter. Tack vare ny teknik för att bekräfta tänkbara planeter med hjälp av statistik och sannolikhetsteori, kan de tidigare så mödosamma beräkningarna av en planet i taget nu göras för flera planetkandidater på en gång. Keplersatelliten följer 150 000 stjärnor och har funnit flera tusen möjliga planeter. Nu har 715 av dem bekräftats. Därmed fördubblades nästan antalet hittills upptäckta planeter kring främmande solar i vår galax till cirka 1 700. Fyra av de nya planeterna är bara 2,5 gånger större än vår jord...
En internationell grupp astronomer följer dödsryckningarna hos den största kända stjärnan i universum, medan den håller på att slita loss sina yttre skal. Det var när astronomerna vände sitt teleskop på Paranalberget i Chile mot stjärnhopen Westerlund 1 som de gjorde den märkliga upptäckten av ett gigantiskt, starkt lysande, gasmoln runt en av stjärnorna – W26. Molnet lyser av elektriskt laddade väteatomer, som blivit av med sina elektroner. Det är första gången som ett sådant moln har hittats kring en röd jätte, som W26. Möjligen är det inte den relativt svala W26 som ger upphov till det...
En ny kartläggning gjord av Stockholm–astronomen Kambiz Fathi visar att spiralgalaxer, som vår egen Vintergata, är den vanligaste galaxtypen sedan tre till fyra miljarder år tillbaka.