Scener från ett slag

Publicerad
Vackra kartor och ritningar från en annan tid.

Inom stormakten Sverige på 1600-talet var behovet stort av detaljerade gränskartor och ritningar över fästningarna. Här presenteras för första gången ett urval av alla de bilder som togs fram av officerarna på fortifikationen, en viktig del av den svenska krigsmakten.

Här finns stadsplaner från Stockholm, Björneborg och Narva samt ritningar till kungsporten i Göteborg och till Bohus fästning. Men också detaljerade scener från slagen vid Lund 1676, Stralsund 1715 och Svinesund 1718.

Bokens 55 vackra kartor är i färg, och författarna är alla kännare av svensk stormaktstid.

Att illustrera stormakten

Historiska media

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor