Hunden kommer från Sydasien

Härstamningen hos människans bästa vän har nu slagits fast av svenska forskare.
Publicerad

De moderna tamhundarna, från minsta pudel till största grand danois, härstammar från en liten sydasiatisk varg. Det är alltså inte vår vanliga gråvarg som är anmoder.

I hundkretsar har artens härstamning alltid varit en flitigt debatterad fråga, och den har nu fått svar av forskare vid Kungl Tekniska Högskolan. Senare i vår offentliggör de sin rapport.

Fil dr Peter Savolainen leder forskarlaget på KTH som i två-tre år undersökt s k mitokondrie-DNA från vargar och hundar. Nära 700 djur av vitt skilda raser från hela världen har ingått i analysen, som utförts på hår.

Resultaten visar att 95 procent av alla hundar i undersökningen har samma ursprung och att det är vargen. Forskarna har också jämfört med mitokondrie-DNA från coyote (prärievarg) och funnit ett stort genetiskt avstånd till både hund och varg. Andra hunddjur, t ex olika rävar och mård, har prövats tidigare av andra forskare, och de ligger långt från både hund och varg.

– Det mest slående är att det inte finns något samband mellan DNA-analyserna och en viss hundras. Slutsatsen är att alla hundar har ett gemensamt ursprung, säger Peter Savolainen.

Att tamhunden har uppstått ur småväxta vargar i södra Asien och sedan spritts över världen grundas på en liknande analys som genomförts av samma forskare. Resultaten visar nämligen att den genetiska variationen bland hundar är mycket större i södra delen av Asien än i övriga världen. Det betyder att hundar har funnits längre där, vilket i sin tur innebär att de har sitt ursprung där.

Mitokondrie-DNA ärvs bara på mödernet. Projektet ska nu utökas till att omfatta även hundarnas Y-kromosom, den hanliga, för att man ska kunna få en mer fullständig bild av hundens ursprung.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor