Tema Arktis

Publicerad

Länge var Arktis en vit fläck på kartan. Trots att nordliga expeditioner har organiserats sedan åtminstone 1400-talet, nåddes nordpolen för mindre än hundra år sedan. Människan började dock kolonisera områdena runt Norra ishavet långt tidigare, berättar Annagreta och Eric Dyring i artikeln som inleder detta nummers Tema. Här ges också senaste nytt om ozonuttunningen över Arktis, och vi får följa polarkännaren Magnus Elander till en valrossö utanför Grönland.

När samer skildras i svensk press, även i F&F, handlar det inte sällan om seder och trosföreställningar från svunna tider, alternativt om konfrontationen med storsamhället. I Temats längsta artikel skildrar vi i stället samernas renskötsel som en modern lantbruksnäring. Det finns även en koppling till det traditionella, nämligen att de flesta renskötare trots dålig lönsamhet i företagen inte gärna vill byta yrke.

Det talas omkring 6 500 språk i världen i dag. På den tiden då människan levde som jägare och samlare, med en global befolkning på en tusendel av dagens, var antalet ungefär lika stort! Skillnaden är att i dag har ungefär halva jordens befolkning inte fler än tio olika modersmål.

Den globala uppvärmningen beror enligt majoritetsuppfattningen bland både forskare och politiker på en förhöjd växthuseffekt, vilken i sin tur ses som en följd främst av människans koldioxidutsläpp. Mot detta står andra forskare som anser att klimatförändringarna har naturliga orsaker. En av dessa alternativa teorier handlar om stormar på solen och avhandlas i artikeln direkt efter I fokus.

Slutligen vill jag lyfta fram numrets sista artikel, om vad man minns från samtal. Här redovisas överraskande och delvis uppskakande kunskap som vi alla har nytta av att känna till, i privatlivet såväl som i arbetet.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor