Biobränsle ökar i stor och liten skala

Intresset ökar för värme- och elproduktion från biobränsle, torv, skogsavfall och sopor i form av pellets.
Publicerad

Kraftföretaget Vattenfall undersöker just nu möjligheterna för småhus att producera sin egen värme och el med hjälp av en nyutvecklad biobränsleeldad stirlingmotor. Den kan ersätta gamla värmepannor i bostadshus och samtidigt göra hushållen mindre sårbara vid strömavbrott.

– Detta är en av de mest lovande teknikerna för biobränslebaserad minikraftvärme för enskilda hushåll, säger Gösta Amnell vid Vattenfall Utveckling AB.

Elproduktionen i det pelleteldade systemet beräknas vara 0,8 kilowatt, som lagras i batterier. Värmeeffekten uppskattas till 15 kilowatt. Både el- och värmeproduktionen täcker behoven för en normalstor villa under eldningssäsongen.

Det kommunägda forsknings- och utvecklingsföretaget Energidalen i Sollefteå AB har inlett en liknade studie. I projektet är motorn pistongfri, vilket innebär att inga rörliga axlar förekommer. Elen genereras via magneter fästa vid den ena kolven som i sin tur är omgiven av en spole. Elverkningsgraden är 20-25 procent av den värme som tas upp i motorn, och resterande värme används för uppvärmning.

Biobränsle svarar i dag för cirka 50 procent av brännmaterialet i fjärrvärmeverken. Världens största kraftvärmepanna eldad med biobränsle invigdes nyligen vid Allholmens kraft i Jakobstad i finländska Österbotten. Kraftverket har en bränsleeffekt på nästan 600 megawatt.

– Av detta är ungefär 200 megawatt elproduktion. Det betyder att det är en mycket stor anläggning, ungefär som Värtaverket i Stockholm, säger Fredrik Lagergren vid Svebio, en ideell sammanslutning av intressenter inom bioenergiområdet.

Kraftvärmepannan ska eldas med torv, spån, flis, skogsavfall samt hushållssopor i form av pellets. Energin ska distribueras till de nordiska länderna, men främst inom Finland.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor