Kvinnor mest utsatta för kadmium

Män får i sig mer kadmium via maten än kvinnor. Ändå har kvinnor högre halter i blodet.
Publicerad

Under det senaste århundradet har kadmiumhalterna ökat betydligt i den svenska åkermarken. Eftersom grödorna tar upp denna tungmetall får också människor i sig alltmer av detta gift.

Veterinär Ing-Marie Olsson har nyligen disputerat vid Sveriges Lantbruksuniversitet och på en rad gårdar har hon undersökt hur kadmium transporteras från åkermarken till födan och vidare till människor.

Hon mätte halten av kadmium både i blodet och urinen och kunde konstatera att kvinnorna uppvisar högre halter trots att de får i sig mindre av metallen. Hos både män och kvinnor ökar halterna med stigande ålder.

Metallen lagras i njurarna, och vid tillräckligt höga halter skadas dessa organ. Ett första symtom är att njurarna läcker protein till urinen. Kadmium ökar även risken för benskörhet, visar andra studier, och misstänks även medföra nedsatt fruktsamhet hos män.

Kor på gårdar som drivs ekologiskt har lägre kadmiumhalter i de vävnader som testades, nämligen njurar, lever och juver. En anledning är att hö och annat grovfoder från gården innehåller mindre mängder kadmium. Detta i sin tur beror på att ekobönderna inte använder handelsgödsel som är en viktig källa till det kadmium som lagras i marken.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor