Fönster lagar sig själva

En amerikansk forskargrupp har skapat en plast som kan lagas många gånger utan att smältas.
Publicerad

En ny typ av polymer kan komma att användas i allt från skydd för kiselkretsar till självlagande fönster. Den självlagande plasten har unik förmåga att upprepade gånger återskapa starka tvärbindningar mellan molekylerna.

Sedan tidigare kan vissa plastsorter repareras genom att långa kedjor av deras polymermolekyler trasslar in sig över en spricka och lagar den när plasten smälter. Andra material är försedda med små kapslar som går sönder och släpper ut ett lim eller en katalysator som återskapar de kemiska bindningarna. Men denna metod fungerar inte om materialet går sönder gång på gång.

Nu har Fred Wudl och hans kolleger vid Exotic Materials Institute vid University of California i Los Angeles utvecklat en plast som vid rumstemperatur liknar hoptrasslade remsor. Vid 120 grader Celsius kan remsorna dras isär. När materialet sedan svalnar, kladdar de ihop igen – tvärs över skadan.

Efter lagningen syns visserligen ett märke, och en lagad spricka är bara hälften så hållbar som ett obrutet material. Men försämringen blir bara obetydligt större om materialet går sönder flera gånger.

– Det är ett klart intressant projekt där man tillämpar kemiska processer på ett nytt sätt, kommenterar Ulf W Gedde, professor i polymera material vid Kungl Tekniska Högskolan.

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor