Sverige i demografiskt bakvatten

Sambandet mellan befolkningens ålder och landets ekonomi är tydligt, anser två Uppsalaforskare.
Publicerad

För trettio år sedan hade Sverige ett befolkningsmässigt försprång genom att en högre andel svenskar var i arbetsför ålder, mellan 20 och 64 år, än i de flesta andra länder. Både 1970 och 2001 var den svenska andelen 59 procent. År 1970 betydde det en andraplats i världen vad gäller andelen arbetsföra – jämfört med en nittondeplats år 2001! Vårt land har halkat efter.

Sverige är också ett land med många äldre. År 1970 var 14 procent av befolkningen äldre än 65 år, i fjol var det 17 procent. Det är den högsta andelen i världen.

Dessa båda faktorer försämrar landets ekonomiska situation, anser två forskare vid Uppsala universitet, kulturgeografen Bo Malmberg och nationalekonomen Thomas Lind. De menar att Sverige nu har drabbats av en ”demografisk rekyl”.

– Vi har sett att medellånga trender i ekonomin, trender på decennienivå, påverkas av den demografiska utvecklingen, säger Bo Malmberg.

Rapporten heter Swedish post-war economic development och presenterades vid de europeiska nationalekonomernas årliga möte i Venedig.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor