Kampanjer utan verkan

Undervisning om rökningens skadliga inverkan är helt utan effekt, visar en ny studie.
Publicerad

Rökvanor grundläggs oftast i tonåren. Därför har man genom skolundervisning och via olika informationskampanjer försökt minska ungdomars benägenhet att börja röka. En genomgång av forskningen på området visar nu entydigt att anti-rökkampanjer riktade mot ungdomar är verkningslösa.

I stället för kampanjer med stora annonser i tidningar eller på bussar, bör man satsa på att helt enkelt höja priset på tobak, säger Carina Källestål på Folkhälsoinstitutet. Till skillnad från kampanjerna har detta bevisad effekt.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor