Underjorden värmer Lund

Lund Energi AB satsar på att ordna stadens värmeförsörjning miljövänligastoch billigast i landet.
Publicerad

Med litet tur kommer Lund så småningom att kunna täcka sitt behov avvarmvatten och uppvärmning med värme från underjorden, s k geotermisk värme.Öster om Lund har geologer borrat 3 700 meter ner under Romeleåsen. Djupareän så ska man inte gå, nu gäller det att utvärdera om borrhålet kan användasför framtida energiproduktion. Under 2 000 meter är vattnets temperaturmellan 80 och 110 grader varmt. På nivån mellan 3 200 och 3 700 meters djupär flödet drygt 7 kubikmeter vatten i timmen.

– Nu ska vi undersöka hur mycket vatten som flödar på nivåer 2 000 och 3 200meter ner, säger projektets ledare, professor Leif Bjelm vid Lunds tekniskahögskola.

De återstående testerna och utvärderingen beräknas vara klara till hösten.Lunds fjärrvärmenät försörjs redan i dag till drygt 40 procent av värme frånfyra 700 meter djupa brunnar. Värmepumpar tar energi ur det 22 grader varmavattnet och sänker dess temperatur till ca 4 grader innan det pumpastillbaka ner i jorden.

Den stora frågan är om det finns tillräckligt med hett vatten som rör sig isprickor i urberget. Dessa bildades för 50 till 80 miljoner år sedan då deeuropeiska och afrikanska kontinentalplattorna kolliderade. Alperna bildadesoch det uppstod spänningar i urberget. Denna s k svaghetszon sträcker siggenom Europa från Nordsjön till Svarta havet och kallas Tornquistlinjen.Både i Malmö och Köpenhamn pågår lovande försök med geotermi från djuptliggande sandstenslager. Och på Björkö i Mälaren utanför Stockholm finns engammal nedslagskrater där berggrunden är söndertrasad.

– Vi har två borrhål som når ner till 900 meters djup. Där är vattnetstemperatur 20 grader. Vi räknar med att temperaturen stiger med 14­19 graderper kilometer, berättar Herbert Henkel vid Kungl Tekniska Högskolan iStockholm. Han betonar att Björköprojektet än så länge är en förstudie avberggrundens geologiska och geofysiska egenskaper som bör följas avundersökningar i djupare borrhål.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor