Att förstå snarare än att veta

Publicerad

Att vara intresserad av vetenskap och forskningsresultat, t ex att gilla att läsa Forskning & Framsteg, innebär inte automatiskt att man har totalkontroll på vad det är som innerst inne gör vetenskapliga ansatser så fruktbara.

Särskilt inte inom samhällsvetenskap, som är huvudtemat i denna bok. Bokens författare försöker berätta om just detta, utan att hemfalla åt handgriplig forskningsmetodik.

Framställningen är tvärtom mycket principiell och går exempelvis igenom varför det är bra med teorier, att vetenskap – som ofta uppfattas som mycket komplex – i själva verket kännetecknas av att den förenklar verkligheten, samt berättar om skillnaden mellan att veta och att förstå. Forskning handlar mer om att ställa intressanta frågor än om att mäta så noggrant som möjligt – det gäller snarare att det man mäter verkligen är det man vill mäta, något som är långt ifrån trivialt.

Varför vetenskap? kan inledningsvis verka litet abstrakt men ger mycket tillbaka till den läsare som tar sig igenom de första kapitlen med bibehållet intresse.

Varför vetenskap?

Bjereld, Ulf, Demker, Marie & Hinnfors, Johan
Studentlitteratur

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor