Staten och samerna

Publicerad

Historikern Lennart Lundmark har undersökt samernas förhållande till den svenska staten under 1800- och 1900-talen.

Resultatet är en häpnadsväckande skrift om diskriminering och rasism. Under 1800-talet såg man samekulturen som lägre stående, under tidigt 1900-tal betraktades samerna som en underlägsen ras. Den under första halvan av 1900-talet blomstrande rasbiologin hade särskilt samerna i sikte, och den del av boken som behandlar just detta är extra intressant. Den visar att det inte gick att hitta några som helst mönster i exempelvis skallmätningsstatistiken, men också hur desperat forskarna tillgrep olika godtyckliga förklaringar för att rädda sina teorier om överlägsna germaner och skadan av rasblandningar.

Lennart Lundmark har lusläst riksdagstryck, domböcker, kommittébetänkanden, statliga utredningar och tidningsartiklar där samerna diskuteras. Dessutom är verket relaterat till forskningsläget i frågan. Boken kommer bli ett standardverk om samepolitik i modern tid.

Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm

Lundmark, Lennart
Norrlands universitetsförlag

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor