E-post avslöjar informella grupper

Vill du veta vem som egentligen samarbetar med vem? Titta på e-posten.
Publicerad

I de allra flesta organisationer finns informella grupper och ledare. Hurdessa grupper ser ut kan dock vara svårt att ta reda på eftersom de intesyns på vanliga organisationsscheman. Vanligen krävs omfattande enkäter ochintervjuer, och resultatet är inte alltid tillförlitligt. Nu har JoshuaTyler, forskare vid Hewlett-Packard i Palo Alto, USA, testat en ny metod:analys av stora mängder e-post.

Joshua Tyler undersökte nära en miljon e-brev som skickades av 485 anställdainom ett företag under tre månader. Av dessa visade sig 200 000 e-brev varainterna, och genom analyser av dem lyckades han identifiera 66 grupper. Deflesta avspeglades i organisationsstrukturen på företaget, men 17 gruppervar informella. Genom intervjuer kunde Joshua Tyler bekräfta att grupperna,även de informella, avspeglade verkligheten.

Ur e-postkommunikationen gick det också att utläsa organisationenshierarkiska struktur.

– Vi kunde identifiera de formella ledarna i organisationen. Det förvånadeoss, eftersom vi bara förväntade oss att se de informella ledarna. I någonmening är antagligen de formella ledarna också de informella ledarna,åtminstone i e-postkommunikation, tror Joshua Tyler.

Detta går emot uppfattningen att e-postkommunikation minskar hierarkier. Ensyn som tidigare haft visst stöd i forskningsresultat, men som alltså intesyns i Joshua Tylers undersökning.

– Våra resultat tyder på att det formella ledarskapet är mer dominant ie-postkommunikation än man tidigare har trott.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor