Rekord i pappersåtervinning

Vi har blivit allt duktigare på att återvinna papper, meddelar Naturvårdsverket.
Publicerad

Enligt de senaste mätningarna återvinns nu hela 84 procent av allt svenskt dagstidningspapper! År 1994 gick endast 65 procent av detta papper till återvinning. Något sämre går det med kontorspapperet. Bara drygt hälften läggs i lådorna för återvinning.

Men det papper som hamnar i de allmänna soporna gör också nytta, eftersom hanteringen av brännbart avfall blivit allt bättre. I stället för att hamna på tippen eldas det i fjärrvärmeanläggningar. På så sätt minskar förbrukningen av fossila bränslen och därmed utsläppen av koldioxid till atmosfären.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor