13 slag i sekunden

Cilier bildar en vågrörelse.

Cellerna som fodrar våra luftvägar är luddiga av mikroskopiska utskott som kallas cilier. De är sex tusendels millimeter långa och i ständig viftande verksamhet. De ser till att slem, damm och andra smutspartiklar, som vi drar in med luften, kommer bort. Transporten bygger på att cilierna rör sig rytmiskt och samordnat. Luftvägarnas cilier slår ungefär 13 slag i sekunden. Skulle alla cilier slå i takt skulle ingenting hända. Men rörelsen uppstår genom att närliggande cilier ständigt befinner sig i olika, bestämda faser av cykeln.

Tillsammans bildar de en vågrörelse, ungefär som fötterna på en springande tusenfoting.

Hur den fenomenala samordningen av miljoner cilier går till är något av en gåta. Dessa små strukturer verkar jobba självständigt. Mellan dem finns inga förbindande länkar.

En populär teori är att samordningen sker på hydrodynamisk väg. Genom experiment och matematisk modellering har forskare kommit fram till att slemmets seghet gör att en cilie troligen kan känna av i vilken fas grannen befinner sig och rätta sin egen rörelse därefter.

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor