Vägen till Verdun

Publicerad

Militärhistoria är för viktigt för att lämnas åt enbart militärhistoriker. Därför är litteraturvetaren Ian Ousbys verk om slaget vid Verdun under första världskriget välkommet. Slaget krävde i snitt en död i minuten under flera månaders tid. Ian Ousby har undersökt brev, dagböcker och memoarer av dem som var med och har analyserat hur människorna försökte hantera sin kaotiska tillvaro. I källmaterialet brottas soldaterna med sitt språk för att kunna ge ord åt en verklighet och ett krig som innebar något helt nytt och tidigare okänt – strider som pulvriserade städer och förstörde hela regioner.

Verdun blev ett månlandskap.

Ousby menar att Verdun blev en myt eller en berättelse redan när slaget utspelades och att denna myt också påverkade själva slagets utveckling. Verdun kom att inkorporeras i en nationell mytologi med bibliska övertoner – Verdun liknades vid Golgata.

Vägen till Verdun

Ousby, Ian
Norstedts

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor