Kottar styr kärlekslivet

För korsnäbben är dagslängden underordnad.

De allra flesta av våra fåglar häckar på våren och sommaren. Det är hormoner som styr driften att fortplanta sig. Men hos fåglarna, liksom hos de flesta däggdjur, är det dagens längd som startar det hormonspel som krävs för att de ska komma i gång med häckningen. På kommando från hjärnan och via hormoner sätter fåglarnas könskörtlar fart och börjar producera ägg och spermier. Genom ljus som tränger genom skalltaket känner känsliga nervceller i hjärnan av ljuspartiklar.

Vad är det då som gör att korsnäbbarna avviker från det normala mönstret? Dessa fåglar häckar när det fortfarande är vinter, ofta så tidigt som i februari, och ibland till och med sent på hösten. Jo, de anpassar sin häckning efter tillgången på föda. När fröna i barrträdens kottar mognar på vårvintern finns det gott om mat både för föräldrar och ungar.

Korsnäbbarna har, precis som alla andra fåglar, en inre klocka som regleras av dagens längd. Hos dem är det dock inte ljuset som slutligt aktiverar fortplantningsorganen utan åsynen av fröfyllda kottar. Men när det är dags att rugga har kottarna inte samma inverkan på fågeln. Ruggning är så energikrävande att den inte klarar av att häcka samtidigt.

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor