Den kameleontiska socialdemokratin

Socialdemokratin i Europa har varit framgångsrik i att anpassa sitt program till rådande omständigheter.
Publicerad

– Socialdemokratierna runt om i Europa har under efterkrigstiden sakta gått från vänster till det politiska mittfältet, säger Henry Pettersson vid Örebro universitet, som nyligen doktorerat i statsvetenskap.

Under 40 år var den socialliberale John Maynard Keynes socialdemokraternas nationalekonomiska teoretiker. Hans idéer för full sysselsättning kombinerades med uppbyggandet av en välfärdsstat. Men under 1970- och 80-talen fungerade Keynes idéer inte längre, och då gick man allt längre högerut i jakt på ekonomiska modeller för en tillväxtorienterad politik.

Dessutom har socialdemokratin efter hand fogat in andra politiska idéer i sina program, exempelvis ekologism och feminism; man har anpassat sig till rådande politiska konjunkturer och försökt attrahera väljare.

Hur har då den svenska socialdemokratin fungerat i detta sammanhang?

– Svenska SAP är det socialdemokratiska parti som har haft det största väljarstödet och den längsta regeringstiden, så partiet har varit extremt framgångsrikt i dessa avseenden, avslutar Henry Pettersson.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor