Musslor kan rena haven

Musselodling på västkusten ger bättre havsmiljö, visar utredning från Fiskeriverket.
Publicerad

I dag leder mänskliga aktiviteter, främst gödslingen i jordbruket, till att det förs ut för mycket näringsämnen i haven, exempelvis fosfor och kväve. Det orsakar bland annat tillväxt av plankton, som i sin tur minskar mängden syre i haven. Men plankton är också mat för musslor. Att utöka musselodlingen på västkusten kan därför på ett naturligt sätt minska obalansen av näringsämnen i haven. Blåmusslan är bra på att filtrera vatten och ta upp kväve via alger. När musslorna skördas, lyfts kvävet ur det marina systemet och återförs till land.

– Normalt innebär fiskodling en belastning på miljön, men med musselodling är det tvärtom. Miljöeffekterna är på plussidan, rejält på plussidan, säger Staffan Larsson på Fiskeriverket.

Årligen produceras 1 500 ton musslor i Sverige och 700 000 ton i Europa. Enligt Fiskeriverkets utredning skulle en ökad musselodling i Sverige på 60 000 ton kunna ta upp 600 ton kväve ur haven per år och därmed avsevärt förbättra havsmiljön.

– En sådan produktion skulle bara kräva ett utrymme på 380 hektar utspritt längs västkusten. Det motsvarar storleken på en enda större jordbruksfastighet, säger han.

Musselfakta

  • En enda mussla filtrerar 3-9 liter vatten/timme.
  • Musselkött består som allt kött av kol, kväve och fosfor.
  • 100 kilo skördade musslor betyder att 1 kilo kväve försvinner ur havet.
  • Det tar 16 månader från larv till skördemogen mussla.
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor