Tar grannen din bergvärme?

Det finns nu 250 000 bergvärmepumpar installerade i Sverige.
Publicerad

Bergvärme för småhus har blivit allt populärare. Bo Nordell, professor i förnybar energi vid Luleå tekniska universitet, beskriver bergvärme som en ny folkrörelse.

1. Varför är bergvärme så populärt?

Argumenten är i princip enbart ekonomiska och enkla att förstå. Fastighetens värde stiger lika mycket som investeringen. Dessutom ger bergvärme dubbelt så hög avkastning som den ränta man betalar för lånet till investeringen. Den allmänna uppfattningen att energipriserna kommer att öka ytterligare i framtiden gör dessutom bergvärme ännu mer attraktivt.

2. Kommer antalet installationer att fortsätta växa?

Ja, bergvärme är en teknik som har en stor outnyttjad potential, och antalet installerade värmepumpar kommer att fortsätta öka. År 2010 beräknas 30 procent av all uppvärmning ske via värmepumpar. Ungefär 70 procent av värmen från bergvärme hämtas från marken. Huvuddelen av den värme som värmepumpen ger är alltså förnybar. Markens temperatur höjs nämligen under sommaren av värmeflödet från den solvärmda markytan.

3. Hur stort är problemet med ömsesidig påverkan i områden där det är tätt mellan borrhålen?

När värme tas ur en bergvärmebrunn kyls berget runt borrhålet ner. Det nedkylda områdets utsträckning ökar med tiden. På ett avstånd av 10 meter från borrhålet kan temperatursänkningen efter 10 års drift uppgå till ungefär 0,5 grader. Den avgivna värmeeffekten avtar med ungefär 3 procent per grad temperatursänkning hos vätskan som kommer upp ur borrhålet, vilket leder till motsvarande ökning av elförbrukningen. I praktiken är dock temperatursänkningen inte ens märkbar 6 till 8 meter från borrhålet, och grannpåverkan är därmed i de flesta fall försumbar. För att ytterligare minska påverkan kan man borra djupare hål och möjligen vinkla borrhålen bort från varandra för att åstadkomma största möjliga avstånd. Dessutom kan man använda teknik för att återladda borrhålen under sommarhalvåret.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor