Naturgas eller fossilgas?

Jag reagerar med besvikelse mot F&F:s semantiskt missvisande benämning av fossilgas. Ordet naturgas förekommer inte mindre än 21 gånger redan på artikelns två inledande sidor. Ordet natur känns tryggt, vackert, flödande, ofarligt – och önskvärt. Det döljer att gasen har fossilt ursprung och antyder att substansen är oskadlig i klimatsammanhang.
/Bengt Lindman, Tranås, pensionerad jägmästare och miljöpedagog

Publicerad

Det här är en artikel från 2005.

Svar av Björn Fjæstad: Språkexperter förordar naturgas

Nationalencyklopedin kallar detta slags gas för naturgas och anger fossilgas endast som andrahandsalternativ. Ordet fossilgas finns heller inte i vare sig Nationalencyklopedins ordbok eller Svenska Akademiens ordlista, medan båda däremot upptar naturgas.

Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk, TNC, svarar så här på frågan om det bör heta naturgas eller fossilgas:

”Man kan inte sätta likhetstecken mellan naturgas och fossilgas. Naturgas kan vara fossil, men all naturgas är inte det. Naturgas bildas även i dag, i till exempel myrar och träsk, och den är inte fossil. Termen naturgas används i lagtext, av branschen och av tillsynsmyndigheten Energimyndigheten. Grupper som är tveksamma eller negativa till naturgas, till exempel Svenska Naturskyddsföreningen, verkar däremot vilja införa termen fossilgas, kanske för att termen naturgas kan ge positiva konnotationer och tolkas som något naturligt och miljövänligt. Slutsatsen av det ovanstående måste bli att det är olämpligt att kalla naturgas för fossilgas, men att det bör gå bra att använda benämningen fossilgas om man verkligen bara avser fossil gas.”

Den naturgas som F&F-artikeln handlar om är fossil, vilket uttryckligen anges i texten, liksom att den är en ändlig resurs. Det är dock inte alls otänkbart att energipolitikers, myndigheters och även branschens språkbruk kommer att ändras så att fossil naturgas om några år allmänt kallas fossilgas.

F&F söker en redaktör

Jobba på Forskning & Framsteg

Vi söker en redaktör för Tiktok, Youtube och Instagram.

Läs mer här!

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor