Kvinnor fruktsamma allt längre

En studie med 1 400 kvinnor visar att inträdet i menopausen har förskjutits två och ett halvt år.
Publicerad

Kvinnor som föddes 1930 gick in i menopausen drygt två år senare än kvinnor födda 1908. För kvinnor som inte röker hände detta vid 51,5 års ålder i stället för som tidigare vid 49.

– Vi har skalat bort bidragande faktorer, som antal födda barn, ålder för första menstruation, kroppsvikt och så vidare. Förklaringen till senare menopaus kan därför vara ökande levnadsstandard och att kvinnorna helt enkelt mått bättre under denna period, säger allmänläkare Kerstin Rödström vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, som gjort studien.

Samma mönster gick att se bland rökande kvinnor, men hos dem sker inträdet i menopausen ungefär 1,5 år tidigare. Hur ser det då ut för kvinnor födda 1945 och senare?

– Åldern för menopausen kan inte öka hur mycket som helst, utan kommer att plana ut. Det kan nog ske en liten förskjutning till, men inte i samma stora omfattning. Dessutom är det i princip omöjligt att studera det naturliga inträdet i menopausen hos yngre kvinnor, eftersom så stor andel använt hormoner – både som preventivmedel och som klimakterieläkemedel, säger Kerstin Rödström.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor