För 50 år sedan

Med bistånd av en elektronisk datamaskin kartlade den brittiska röntgenkristallografen Dorothy Crowfoot Hodgkin år 1955 den kemiska strukturen hos vitaminet B12.
Publicerad

För detta och en rad andra biokemiska genombrott fick hon 1964 års Nobelpris i kemi.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor