Neutriner från underjorden fångade

Budbärare från jordens inre berättar om processer djupt nere under jordskorpan.
Publicerad

Neutriner är partiklar med mycket liten massa, och de växelverkar ytterst sällan med annan materia. Därför är de nästan omöjliga att fånga. Men man vet att de skapas i enorma mängder i fusionsreaktioner i solen, liksom i vanliga kärnreaktorer på jorden. De strömmar även hit med kosmisk strålning. Fysikerna har lyckats mäta neutriner från alla dessa källor. Däremot har man hittills aldrig sett neutriner som kommer från fusionsreaktioner inuti jorden.

Nu har dock några dussin sådana fastnat i en detektor i Kamioka, Japan. En ballong, 13 meter i diameter, innehåller vätska som skickar små blixtar så fort en neutrino passerar. Man tror sig nu ha sett ungefär en sådan geoneutrino per månad. Detektorn är placerad under jorden i en gammal gruva för att undvika störningar från andra neutriner, men ändå noterar man skurar från en närbelägen kärnreaktor.

Neutrinerna kommer från radioaktivt sönderfall av uran och torium i jordens inre. Värmen som genereras i dessa reaktioner värmer jorden inifrån, bland annat driver den plattektoniken (kontinentaldriften) och ligger bakom vulkanutbrotten. Dessa processer är än så länge dåligt kända, men nu har man i alla fall fått fatt på budbärare från jordens värmemotor.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor