Stilla havet befolkades från Taiwan

Genteknik löser gammal gåta.
Publicerad

Polynesien och Melanesien är de sista stora områdena på jorden som befolkades. Ändå har det rått osäkerhet om varifrån människorna kom. Befolkningen i regionen, som omfattar nästan hela Stilla havet, visar både mongolida och europida drag. Språkanalyser har också pekat åt några olika håll.

Den vildaste idén, förespråkad av bland annat den norske privatetnologen och äventyrsresanden Thor Heyerdahl, är att de kom från Sydamerika. Men även i övrigt har i stort sett samtliga kustområden i södra och östra Asien angetts som möjligt ursprung.

Nu visar en studie av genetikerna Jean Trejaut och Marie Lin vid Mackay Memorial Hospital i Taipei att svaret med all sannolikhet är Taiwan. Undersökningen rapporteras i PLoS Biology.

Språkliga analyser gav de båda forskarna idén att studera mitokondrie-DNA (som ärvs enbart på mödernet) från 640 individer ur Taiwans ursprungsfolk. Av de 23 miljoner invånarna på Taiwan är bara 400 000 ättlingar till ursprungsbefolkningen, medan de övriga härstammar från fastlandskineser som flyttat till ön främst under de senaste 400 åren.

Forskarna hittade tre mutationer som finns hos polynesier, melanesier och ursprungstaiwaneser, men som saknas hos andra asiater. Detta gör det mycket sannolikt att Stilla havets övärld befolkades från Taiwan.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor