Så tänker ett dussin forskare

Ett dussin av de mest framstående forskarna inom bland annat genteknik och cancerforskning har fått komma till tals i boken What scientists think.
Publicerad

Författaren har frågat dem vad de forskar om och vad deras vetenskapliga arbete kan få för konsekvenser.

Genetikern Steve Jones menar exempelvis att om genmodifierad majs föder världen på ett mer effektivt sätt än vad en pittoresk småbonde kan göra, så är småbondens existensberättigande inte självklart. En annan menar att djur inte har några rättigheter, eftersom rättigheter är ett uttryck för vår förmåga att ta ansvar för våra handlingar.

Stangroom själv väcker frågan om huruvida det verkligen är forskarnas fel att allmänheten har så dålig insikt i de mest elementära naturvetenskapliga fakta. De flesta forskare gör sitt bästa för att förklara sina rön för allmänheten; lättillgänglig kunskap finns överallt.

Detta är en intressant bok som bland annat diskuterar vad kontroversiella forskningsresultat kan få för följder, exempelvis om män har högre IQ än kvinnor eller tvärtom. Boken väcker alltså frågor att fundera vidare kring.

What scientists think

Stangroom, Jeremy (red.)
Routledge

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor