Vår inbyggda moraliska kompass

Är moralen inpräntad i våra hjärnor på samma sätt som anlagen att lära sig språk?
Publicerad

Det hävdar den amerikanska psykologen Marc Hauser i sin nyutkomna bok. Han har gjort sig känd för studier av djurens tänkande, och nu har han tagit sig an människan.

Vi föds med vad han kallar en moralisk grammatik. Känslan för rätt och fel ligger enligt Marc Hauser djupt förankrad i oss, och den kommer före rationellt tänkande. Vi bara vet. Denna förmåga har vi utvecklat under evolutionens gång och det är en intuitiv kunskap som är snabbare än tanken.

Marc Hauser kom fram till sina slutsatser då det visade sig att människor från skilda världsdelar och kulturer ställda inför olika moraliska val, valde mycket lika. Men vad vi faktiskt gör när vi hamnar i knipa, det är en fråga om mycket mer än den inbyggda biologiska kompassen.

Moral minds

Hauser, Marc D.
Ecco/HarperCollins Publishers

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor