Här avslöjas cellens inre

Cellbiologen Johanna Höög, svensk doktorand vid European Molecular Biology Laboratory i Heidelberg, Tyskland, gjorde mer än 200 avbildningar av jästceller med elektronmikroskoptomografi innan hon lyckades få den tredimensionella bilden färdig.
Publicerad

Det är den första bilden som med tydlig skärpa visar en cell med cellkärna, en så kallad eukaryot, med många av dess inre delar. Hon är särskilt intresserad av cellens skelett, de så kallade mikrotuberna (gröna streck). De sköter transporterna inuti cellen och har även till uppgift att fördela arvsmassan rättvist när cellen ska dela sig.

– Mikrotuberna styr att cellen växer och formas rätt – det är svårt för en böjd eller T-formad cell att lokalisera sin mitt och dela sig på ett korrekt vis. Andra forskare kan använda informationen om hur jästcellen är uppbyggd för att förstå mer komplexa mänskliga celler, säger Johanna Höög.

Hon berättar att en australisk forskargrupp har inspirerats av avbildningsmetoden och nu håller på att ta fram en bild av en mänsklig insulintillverkande cell, en så kallad betacell.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor