Varför ska vi värna naturen?

Göteborgsfilosofen Petra Andersson har studerat olika argument som anförs i debatten kring naturens bevarande.
Publicerad

1. Varför ska man värna naturen?

I den debatt som jag granskar rör det sig om en stark idé om att naturen bör respekteras, eftersom den har egenvärde eller moralisk status. Och precis som vi inte får göra vad om helst med varandra får vi då inte heller göra vad som helst med de naturliga systemen. Ofta talas här om hela ekosystem och arter.

2. Vad menas med naturen då?

Oftast handlar om den del av naturen som inte är påverkad av människor. Men den definitionen har många problem.

Dels är det inte självklart att sådan orörd natur ens existerar på jorden. Man kanske kan tänka sig att en del av naturen inte är avsiktligt påverkad av människor. Men det är långt ifrån säkert att det finns något i naturen som inte påverkats av människan oavsiktligt, till exempel i samband med klimatförändringar.

Dels försätter en sådan definition människan i en väldigt problematisk position. Om människan inte är en del av naturen och dessutom gör naturen onaturlig genom att blanda sig i, så blir det mycket svårt att finna en etiskt acceptabel roll för människor.

3. Vad finns det för bättre sätt att motivera miljötänkandet?

Eftersom vi inte säkert kan veta vilka konsekvenserna blir av stora resursuttag eller av än mer omfattande artutrotning, finns det skäl att vara försiktig. Och så finns det faktiskt ganska många människor som tycker om att det finns saker i naturen som vi inte har direkt del i själva. Till exempel gillar man att veta att späckhuggare finns fast man kanske aldrig kommer att få möta någon i verkligheten. Det verkar som om många människor verkligen värdesätter sådant, och jag tycker att det finns skäl att respektera detta.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor