Fler unga röstar – men inte i glesbygd

I jämförelse med valet 2002 steg valdeltagandet bland förstagångsväljarna i höstas från 70 till 76 procent.
Publicerad

Trots ökningen är det en lägre andel förstagångsväljare som röstade förra året än 1991 och 1994.

Dessutom visar den undersökning av valdeltagande som Statistiska centralbyrån låtit göra, att unga personer är den åldersgrupp som deltar minst i valen. I glesbygdskommuner var väljarna mellan 18 och 29 år allra minst benägna att bege sig till valurnorna. Bara 65 procent röstade där jämfört med 80 procent av ungdomarna i storstäderna.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor