Människans utveckling var inte linjär

De båda förmänniskorna Homo erectus och Homo habilis levde samtidigt, visar nya fossilfynd i Kenya.
Publicerad

Länge har forskarna trott på en så kallad linjär utveckling fram till dess att vår egen art, Homo sapiens, såg dagens ljus. Med detta menas att den ena förmänniskoarten gradvis skulle ha omvandlats till nästa. Nu visar antropologerna Louise och Meave Leakey och deras medarbetare i Koobi Fora Research Project att detta troligen inte var fallet.

Fynd av en Homo erectus-skalle och en del av en käke från Homo habilis visar att dessa båda förmänniskor levde under samma period, för drygt 1,5 miljoner år sedan. Tidigare har man sett H. habilis som föregångare till H. erectus.

Att de två arterna levde samtidigt och på samma plats tyder på att de åt olika slags föda. Då konkurrerade de inte med varandra, på liknande vis som dagens gorillor äter grövre växtdelar medan schimpanser föredrar bladen.

Det nya H. erectus-kraniet är också det minsta som någonsin hittats, och man tror att det är från en kvinna. Det kan betyda att skillnaden i storlek mellan könen var betydligt större under människans tidiga utveckling än nu. En sådan storleksskillnad är, åtminstone hos dagens gorillor, kopplat till att hanarna har flera honor.

Fynden presenteras i tidskriften Nature.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor