Det dödliga våldet minskar

Nio av tio förövare är män, och kniv är det vanligaste vapnet.
Publicerad

De senaste 30 åren dödades omkring 100 människor per år i Sverige, en siffra som sjunkit till drygt 90 under 2000-talet. Antalet innefattar mord, dråp och misshandel med dödlig utgång. I en genomgång av statistiken över anmälda brott med dödlig utgång har Brottsförebyggande rådet sett en överskattning av antalet döda. Ofta handlar det om att något först sett ut som ett brott, men senare visat sig vara en olycka eller ett självmord.

Gärningsmännen är till 90 procent män, och denna andel ökar sakta. Kniv är det vanligaste vapnet och användes i 40 procent av brotten. Positivt är att barn under 15 år som offer har minskat med hela 40 procent sedan 1990-talet. Generellt gäller att det dödliga våldet ofta sker i socialt utsatta miljöer.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor