Detta består en bil av

En modern bil innehåller minst 36 olika grundämnen.
Publicerad

I år kommer det att tillverkas mer än 40 miljoner personbilar i världen. Tillsammans väger de 50 miljoner ton – hundra gånger mer än den sammanlagda vikten hos Sveriges befolkning. Merparten av bilarnas vikt är metaller, men även andra grundämnen ingår.

– Alla dessa grundämnen måste antingen utvinnas i gruvor eller återanvändas från skrot, säger Pär Weihed, geologiprofessor vid Luleå tekniska universitet. I EU utvinns 3 procent och konsumeras 20 procent av de metaller som världen använder per år. I Sverige råder inte alls samma obalans. Vårt land är EU:s största producent av järn och guld och den näst största av silver, bly, koppar och zink.

– Det pågår omfattande forskning om ersättningsmaterial, berättar Pär Weihed. Keramer och plaster har gjort att vissa metaller minskat i betydelse. Men med tanke på Kinas och Indiens snabba utveckling och på att jordens befolkning kommer att fördubblas till år 2070, är det inte troligt att världens användning av metaller kommer att minska under innevarande århundrade.

– Många metaller återanvänds redan nu i stor skala, men vissa av dem har egenskaper som försvårar återvinning. Här krävs mer forskning för att öka återbruksgraden, säger han.

Grundämne Beteckning Bildel
Vikt (kg)
1.
Järn Fe Kaross
1 000,0
2.
Aluminium Al Kaross
120,0
3.
Kol C Stål m.m.
25,0
4.
Koppar Cu Elektriska kablar, kylare
20,0
5.
Kisel Si Glas
20,0
6.
Bly Pb Batteri
10,0
7.
Zink Zn Rostskydd
10,0
8.
Mangan Mn Stållegering
8,0
9.
Krom Cr Kromdetaljer
7,0
10.
Nickel Ni Ytbeläggning, rostfritt stål
4,0
11.
Magnesium Mg Aluminiumlegering
2,0
12.
Svavel S Stål
1,0
13.
Molybden Mo Motorsmörjning, stål
0,5
14.
Vanadin V Stål
0,5
15.
Fosfor P Stål
0,5
16.
Niob Nb Höghållfasthetsstål
0,2

I mindre mängder finns även antimon, arsenik, bor, barium, gallium, germanium, guld, kadmium, kalcium, kobolt, litium, natrium, palladium, platina, silver, strontium, titan, tenn, wolfram och zirkonium.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor