Personligt ansvar för egna utsläpp

Publicerad

Hur många i läsekretsen klimatkompenserade sin semesterresa? Antagligen inte så många, för ännu är utbudet svåröverskådligt. Det mesta som erbjuds på marknaden är inte mycket att lita på, medan annat faktiskt innebär en reell minskning av de globala koldioxidutsläppen. I relativa termer lär enskilda individers klimatkompensation ha endast marginell betydelse de närmaste åren, och värdet torde i stället främst ligga i själva idén om personligt ansvar för de egna utsläppen. Medvetenhet om detta kommer att påverka våra attityder och i förlängningen vårt beteende. Och endast om det uppstår ett tryck underifrån vågar politiker och näringslivsföreträdare ta de impopulära beslut som krävs. I ett par artiklar i detta nummer utreder vi dels klimatkompensationens nuläge, dels ett intressant men kontroversiellt förslag om hur man skulle kunna få bort stora mängder koldioxid ur atmosfären.

En tungt vägande forskningsrapport om nyttan och skadan av att äta vitaminer och andra kosttillskott lades fram i våras. Men av presentationerna i nyhetsmedierna var det inte lätt att tolka resultaten. Risk för förkortat liv lyftes fram – men kommenterades som inget att bry sig om! Vad skulle allmänheten egentligen tro? Av det skälet gör vi i detta nummer en genomgång av frågan. Slutsatsen är att en frisk person som äter varierad kost gör klokt i att ställa undan pillerburken.

Vår första bildtävling någonsin blev en stor succé: över två hundra bilder sändes in av svenska forskare! Pristagarna kommer från väsensskilda forskningsområden och från Luleå i norr till Lund i söder (men flest från Göteborg). Glädjande nog visade det sig att de vinnande bilderna inte bara är visuellt slagkraftiga utan att de också har något spännande att berätta. Ett varmt tack till alla som deltog i tävlingen!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor