Det stora i det lilla

Publicerad

Det är ett inte helt enkelt projekt – första världskriget i 212 korta fragment, minnesbilder, observationer. Men historikern Peter Englund vill rekonstruera första världskriget som känsla och upplevelse, inte som historiskt förlopp. Och okej, är man inte särskilt intresserad av första världskriget så är bokens 600 sidor ett par hundra för mycket. Men själv läser jag med stigande intresse om hur kriget gestaltas för de såväl alldagliga som udda figurer som driver berättelsen framåt genom de brev och dagböcker som Peter Englund har gett sig i kast med.

Trots det fragmentariska och osammanhängande intrycket, lär jag mig nog mer om första världskriget genom denna bok än genom alla andra jag läst. Men det är inte lärdomar i form av årtal, namn på slagfält, scheman över trupprörelser – sådant får man söka på annat håll. Nej, Peter Englunds lärdomar handlar om kriget som sinnesstämning, som upplevelse av ensamhet, långtråkighet, rädsla, extatiskt lyckorus och hänryckning.

Stridens skönhet och sorg

Englund Peter
Atlantis

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor