Få dömda för handel med hotade arter

Den svenska tullen och polisen gjorde bara 38 beslag av hotade arter år 2006. I Storbritannien var motsvarande siffra 163 000.
Publicerad

– Skillnaden är knappast förvånande med tanke på hur lite resurser vi lägger på frågan i Sverige, säger Johanna Hagstedt, utredare vid Brottsförebyggande rådet, Brå.

Hon är huvudförfattare till en ny rapport om illegal handel med hotade djur- och växtarter.

I Storbritannien har tulltjänstemän blivit utbildade i att bekämpa så kallade artskyddsbrott. Samma sak gäller Tyskland, som gjorde 41 000 beslag år 2006.

Det fåtal ärenden om hotade arter som lett till åtal i Sverige gäller i första hand fåglar, både levande och uppstoppade. På listan över handel som lett till rättsfall finns även andra levande och döda djur, samt bantningsmedel och andra preparat som innehåller utrotningshotade aloearter, vild ginseng eller tigerdelar.

Många av de dömda är privatpersoner som satt ut annonser om fåglar eller reptiler skyddade av CITES, en konvention mot handel med utrotningshotade djur och växter. De fyra rättsfall som innefattar flera artgrupper gäller djuraffärer eller auktionsverk som har sålt hotade djur utan tillstånd.

Svenska domar om handel med hotade arter

Domstolsärenden i Sverige mellan 1999 och 2006.

  • Fåglar39
  • Däggdjur30
  • Reptiler12
  • Fiskar4
  • Flera djurgrupper4
  • Växter2
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor