Forskning vid trafikolyckor

Studier på plats ska ge bättre inblick i hur trafikolyckor sker och hur värdefull information om dem bör samlas in.
Text Johan Falk
Publicerad

Sedan hösten 2008 står ett forskarlag i Göteborg redo 14 timmar om dygnet för att rycka ut och undersöka trafikolyckor precis när de inträffat. Med ungefär fem utryckningar i veckan fortsätter projektet under hela 2009. Målet är att förbättra rutinerna för hur information samlas in och rapporteras efter olyckor och i förlängningen att minska antalet personskador.

Forskningen drivs vid trafiksäkerhetscentrumet Safer i samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, Sahlgrenska akademin, Vägverket, sjukvården och svensk fordonsindustri. En av de inblandade är Kenneth Svensson, trafiksäkerhetsanalytiker vid Vägverket.

1. Hur hanterar ni etiska problem med forskning vid en olyckplats?

Projektet har förstås blivit godkänt av Etikprövningsnämnden. Dessutom är medverkan frivillig, och alla personuppgifter vi samlar in är sekretessbelagda. På plats frågar vi inte de inblandade särskilt mycket, utan vi berättar vilka vi är och frågar om vi får kontakta dem senare. I efterhand gör vi längre intervjuer.

I projektlaget ansvarar varje part för att den egna personalen mår bra. Skulle det uppstå obehagliga situationer har vi dessutom personer i projektet som jobbat inom sjukvården i många år och som kan hjälpa till med stödsamtal.

2. Vad händer mellan utryckningstillfällena?

Vi jobbar oftast med tidigare olyckor för att följa upp dem, och undersöker också de fordon som varit inblandade.

När det kommer ett larm från SOS som matchar våra kriterier har vi en bil redo, och det tar inte många minuter förrän vi är på väg. Hur lång tid det tar innan vi är framme beror på var olyckan skett och om det är köer.

3. Hur kan rapporteringen från olycksplatser förbättras?

En insikt vi fått är att tidsfaktorn är viktig för att kunna rekonstruera olyckor. Det är viktigt att komma ut innan bilar flyttas och glassplitter sopas undan.

Vi har också fått värdefull information om hur olika typer av vägräcken fungerar i verkligheten.

Text Johan Falk
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor