För 50 år sedan

Publicerad
**Sydlig kontinent**. På en satellitbild av jorden syns Antarktis i mitten.
Bild: NASA/NOAA/SPL

På hösten 1959 undertecknades Antarktis- fördraget, den internationella överenskommelse som reglerar hav, land och is söder om 60 breddgraden sydlig bredd. Fördraget kom till av tre skäl. Ett var att främja vetenskapligt samarbete, ett annat att undanta Antarktis från militär närvaro och ett tredje att bilägga territoriella konflikter. Numera finns 46 fördragsparter, bland dem Sverige som anslöts till fördraget först 25 år senare, år 1984.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor